Pēteris un Dace par piedzīvoto un redzēto

Par mums | About us


Par “Izaicinājumu” Mēs esam Pēteris un Dace. Izaicinājums ir mūsu pierakstu grāmata, kurā dalāmies iespaidos par piedzīvoto un redzēto. Izaicinājums ir radies un pastāv, divu, mums svarīgu iemeslu dēļ:
  • Lai kalpotu kā portāls starp ģimeni, draugiem, un mums (Kanādā vai citur pasaulē);
  • Lai iedvesmotu cilvēkus ceļot un iepazīt pasauli, iemācīties uz lietām paskatīties no cita punkta.
2014. gada vasarā pieņēmām jaunu izaicinājumu, radikāli mainot savu ikdienu, ar mērķi iepazīt pasauli, jaunus cilvēkus un pašiem sevi. Kā tas viss izvērsīsies, neviens vēl nezin. Bet mēs ticam, ka būs interesanti – sekojiet līdzi! :)

About “Izaicinājums” We are Peter and Dace. Izaicinājums (challenge from Latvian) is our notebook, where we share stories about adventures and experiences. Izaicinājums originated because of couple reasons that are important to us:
  • To have portal between family, friends and us (In Canada or elsewhere);
  • To inspire people to travel and discover the world. Look at things from a different perspective.
In a summer of 2014, we accepted new challenge, changing our everyday life, with a goal to meet new people, discover the world and ourselves. Who knows how it’s going to be, but we believe that it’s going to be fun – follow along! :)

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Scroll To Top