Pēteris un Dace par piedzīvoto un redzēto

July 25, 2011

Brīvprātīgā darbs jeb Volunteering

Hei, saulainā atpūta pludmalē pagājusi, ir uzsākusies jauna, skaista nedēļa. Sauli gan kāds kaut kur ir paslēpis. :)

Sāku domāt par to, ka dzīvē daudzkārt sanāk saskarties ar situācijām, kurās mēs kādam palīdzam atrisināt problēmas, sagatavot mājas darbus, maketēt dzejoļu krājumus, nopļaut mauriņu, palīdzēt kaut ko sakopt utt.utjp., par sirsnīgu paldies vai patiesu smaidu. Kāds ar to saskaras mazāk, kāds vairāk neatkarīgi no tā kādu pozīciju dzīvē ieņem. Tā nav spiesta lieta, tā ir mūsu pašu izvēle. Katrā ziņā, šādi darbiņi – sarežģītāki vai mazāk sarežģīti – mēdz sniegt zināmu gandarījumu, par spīti tam, ka esam pieraduši nekustināt pirkstiņu, ja nekas netiek maksāts.

Ko tad es te tā sadomāju vāvuļot par šādām lietām? Man gribās pastāstīt par Kanādas brīvprātīgo būšanu. Kanādieši paši uzskata, ka viens no pienākumiem dzīves laikā ir veikt kādu brīvprātīgo darbu – ieguldīt kopienā un sabiedrībā, kurā tie dzīvo. Tā ir viena no fundamentālākajām darbībām vietējā sabiedrībā. Tas kanādiešiem tiek “ielikts” jau maziem esot. Šeit daudzas lietas tiek veiktas ar brīvprātīgo palīdzību – pasākumu organizēšana, slimnieku un vecāku cilvēku aprūpe, apkārtnes sakopšana, darbs birojā/organizācijā, valodas apgūšanā, parku uzturēšanā, došanās palīgos sakopt postījuma rezultātus otrā pasaules malā utt.

Lielākajās pilsētās ir kāda konkrēta organizācija vai organizācijas, kas ar to nodarbojas, piemēram, Volunteer VictoriaVolunteer Vancouver, Volunteer Canada un daudzas citas. Tā ir vesela sistēma. Šajās organizācijās brīvprātīgie tiek reģistrēti un tiem tiek piemeklēti piemērotākie darbiņi. Viss protams ir uz godaprāta pamata – taču tas nav vienkārši tā, ka vienu dienu iešu un citu neiešu, jo cilvēki paļaujas uz to, ka konkrētais brīvprātīgais būs tur, kur solīts. Un jādomā, ka normāls cilvēks, kurš pats ir pieteicies būt par brīvprātīgo, sev uzticēto darbu veiks godprātīgi. Katrs tā pildītais darbs tiek reģistrēts un par to rakstītas atsauksmes (pildīts vairāk par 10 dienām vai citur – stundām, atkarīgs no organizācijas), un visam par bonusu – šos darbus, par kuriem iespējams iegūt atsauksmes, drīkst uzrādīt savos rezumē. Tas savukārt, vēlāk labi noder meklējot darbu. Brīvprātīgā darbs tiek pielīdzināts normālam ikdienas darbam tādēļ to var norādīt rezumē. Cilvēkiem tā ir arī iespēja aizstāvēt kādus savus uzskatus vai cīnīties par kaut kā attīstību nākotnē. Spektrs ko, kur un kā to darīt ir ļoti plašs.

Runājot par darba devējiem – visiem dikti patīk, ja darbinieki dara kādu brīvprātīgo darbu un par to tiek saņemtas labas atsauksmes. Liela daļa darba devēju paši iesaistās šajās brīvprātīgo būšanās aktīvi piesaistot savus darbiniekus.

Pati šobrīd oficiāli esmu iesaistījusies šādā padarīšanā un jūtos apmierināta (palīdzu ofisā). Kādēļ oficiāli? Tādēļ, ka par brīvprātīgo (individuāla persona) tāpat vien kļūt nevar – ir jāaizpilda pāris dokumentiņu, kas iegūstami konkrētā organizācijā un criminal record check (sodāmības pārbaude) rezultātiem jābūt izciliem. Sodāmības pārbaude tiek veikta tādēļ, ka visi meklē drošus un uzticamus cilvēkus, jo reizēm nākas strādāt ar organizācijas/iestādes konfidenciāliem un svarīgiem datiem. Kad tas ir izdarīts un cilvēciņš ir akceptēts, tad viņš tiek reģistrēts sistēmā. Manā gadījumā, esmu iesaistījusies VIRCS (Victoria Immigrant and Refugee Centre Society), kas pats par sevi tiek darbināts pateicoties brīvprātīgajiem. Šis centrs ir fantastisks un multikulturāls, kur var tikt padarboties jebkādā sfērā – administratīvajā darbā, projektos, apmācībās kā pasniedzēja palīgs, jauniešu programmās, pasākumu organizēšanā un var nākt klajā pats ar savām idejām. Katrā ziņā šī ir varena iespēja iepazīties ar Kanādas darba vidi. VIRCS, gada laikā, cauri iziet apmēram 550 brīvprātīgie, kas pārstāv dažādas vecuma grupas – sākot no vidusskolas vecuma līdz 60/70 gadiem. Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš, kas jūt tādu aicinājumu. Studenti izmanto to, jo tā ir iespēja audzēt pieredzi un zināšanas.

Ļoti patīkami ir tas, ka brīvprātīgā darbs tiek novērtēts un cienīts gan no to puses, kam tiek palīdzēts, gan no pārējās sabiedrības puses, jo tas tai ir nozīmīgs. Un, tā ir samaksa par cilvēka brīvprātīgi sniegto laiku, enerģiju un zināšanām. Neviens neviena darbu šeit nenoniecina.

Lai jums visiem skaista nedēļa! :)

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Scroll To Top